Các mua cổ phiếu ở Việt Nam không mất phí hoa hồng

Giao dịch CFD về cổ phiếu và chỉ số mà không mất phí hoa hồng ở Việt Nam. Chọn công ty để xem các bạn có thể giao dịch CFD cổ phiếu hôm nay thông qua một sàn giao dịch được quản lý.

3

 • 1 Sàn giao dịch
  MMM (NYSE)

A

 • 1 Sàn giao dịch
  AIG (NYSE)
 • 1 Sàn giao dịch
  BABA (NYSE)
 • 3 Sàn giao dịch
  AMZN (NASDAQ)
 • 1 Sàn giao dịch
  AXP (NYSE)
 • 3 Sàn giao dịch
  AAPL (NASDAQ)
 • 1 Sàn giao dịch
  T (NYSE)
 • 1 Sàn giao dịch
  ACB (NYSE)

B

C

D

 • 2 Sàn giao dịch
  DIS (NYSE)

E

F

G

H

 • 1 Sàn giao dịch
  HTZ (NYSE)

I

J

M

N

 • 2 Sàn giao dịch
  NFLX (NASDAQ)
 • 1 Sàn giao dịch
  NKE (NYSE)

O

P

 • 1 Sàn giao dịch
  PYPL (NASDAQ)
 • 1 Sàn giao dịch
  PEP (NASDAQ)
 • 1 Sàn giao dịch
  PFE (NYSE)

S

T

U

 • 1 Sàn giao dịch
  UBER (NYSE)

V

 • 1 Sàn giao dịch
  V

W