Sàn giao với Đồng Việt Nam (VND) làm tiền tệ cơ sở

So sánh các nhà môi giới Forex chấp nhận Đồng Việt Nam (VND) làm tiền tệ cơ bản cho tài khoản giao dịch của bạn.

FPMmarket

FPMmarket (FPMarkets.com) cho phép bạn mở một tài khoản giao dịch bằng đồng Việt Nam làm tiền tệ cơ bản của tài khoản, bắt đầu với khoản tiền gửi $ 100 thấp. Bạn có thể gửi tiền vào tài khoản của mình bằng Paytrust88 hoặc Ngân Lương. FPMmarket sẽ cấp tiền cho tài khoản MetaTrader 4 và MetaTrader 5 của bạn ngay lập tức và tài khoản IRESS của bạn trong vòng một ngày làm việc. Tất cả các khoản tiền gửi là miễn phí.


4XC 50% Bonus